Video giới thiệu

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNGCẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG – NÂNG TẦM PHÁT TRIỂN

Posted by Tổ Công tác Xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng on Thursday, January 2, 2020

Ảnh hoạt động