Video giới thiệu

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNGCẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG – NÂNG TẦM PHÁT TRIỂN

Posted by Tổ Công tác Xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng on Thursday, January 2, 2020

Ảnh hoạt động

Hỗ trợ bệnh nhân nghèo

Theo dõi trên Facebook

Hình ảnh