ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG

TÌNH HÌNH CHUNG

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Sóc Trăng.

          – Tổng số đảng viên: 165 đồng chí (151 đảng viên chính thức; 14 đảng viên dự bị)

          – Ban Chấp hành gồm có: 13 đồng chí.

          – Ban Thường vụ gồm có: 03 đồng chí.

          – Đảng bộ hiện có 07 chi bộ trực thuộc.

          Nhiệm vụ chính trị: Khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và là Trung tâm kỹ thuật Y tế của tỉnh, được xếp loại bệnh viện hạng II có 700 giường chỉ tiêu (890 giường thực kê).

          – Tổng số cán bộ, viên chức: 717 người (biên chế: 428; hợp đồng: 290).

          – Bệnh viện có 34 khoa, phòng (08 phòng chức năng trực thuộc Ban giám đốc; 08 khoa cận lâm sàng; 18 khoa lâm sàng).