VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN

 

1. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh (Tại thời điểm tháng 7/2024)                                                                         Bấm vào để xem

 

2. Thông báo Số 46/TB-SYT ngày 12/6/2024 của Sở Y tế về việc công bố Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành                                                                                                                                                                                                                                          Bấm vào để xem

 

3. Thông báo Số 150/TB-BVĐK ngày 30/5/2024 Đăng ký thực hành khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng         Bấm vào để xem

 

4. Thông báo Số 135/TB-BVĐK ngày 17/5/2024 cơ sở cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong khám bệnh, chữa bệnh             Bấm vào để xem