Thông báo về việc tăng cường khai báo y tế toàn dân

Theo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, việc thực hiện khai báo y tế của người dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong thời gian qua cho thấy tỷ kệ còn thấp.

Theo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, việc thực hiện khai báo y tế của người dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong thời gian qua cho thấy tỷ lệ còn thấp. Để tăng cường thực hiện khai báo y tế toàn dân nhằm nâng cao hiệu quả của việc giám sát phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng ban hành Công văn số 393/SYT-DPT, ngày 16/4/2020 về việc tăng cường thực hiện khai báo y tế toàn dân. Qua đó, Sở Y tế yêu cầu thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trên ứng dụng NCOVI hoặc tờ khai thông tin y tế. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng yêu cầu toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân nếu chưa khai báo y tế thì nhanh chóng tải ứng dụng NCOVI và khai báo; còn nếu đã khai báo y tế thì tiếp tục cập nhật tình trạng của bản thân mới nhất hiện nay.

Để tải ứng dụng, mọi người có thể truy cập theo đường link sau đây:

Tải ứng dụng trên Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi

Tải ứng dụng trên App Store: https://apps.apple.com/vn/app/ncovi/id1501934178

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng xin chân thành cảm ơn!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0888877115
Liên hệ