THÔNG BÁO v/v xin báo giá để làm cơ sở lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư – trang thiết bị y tế năm 2023

 

 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0888877115
Liên hệ