THÔNG BÁO v/v xin báo giá để làm cơ sở lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp lưới cáp phi an toàn ở giếng trời của các tòa nhà A,B,C

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0888877115
Liên hệ