THÔNG BÁO v/v xin báo giá để làm cơ sở lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp linh kiện thay thế sửa chữa cho Hệ thống máy chụp mạch máu số hóa xóa nền một bình điện (DSA) Model: Artis Zee Ceiling

 

 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0888877115
Liên hệ