THÔNG BÁO v/v xin báo giá để làm cơ sở lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp linh kiện thay thế sửa chữa cho Hệ thống Máy chụp mạch máu số hóa xóa nền một bình điện (DSA)

 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0888877115
Liên hệ