THÔNG BÁO v/v xin báo giá để làm cơ sở lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ Sửa chữa thay thế linh kiện của Hệ thống phẫu thuật mắt Phaco Model: Visalis S500

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0888877115
Liên hệ