THÔNG BÁO v/v xin báo giá để làm cơ sở lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế (lần 2)

Trả lời

0888877115
Liên hệ