THÔNG BÁO v/v xin báo giá để làm cơ sở lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị y tế

 

 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0888877115
Liên hệ