THÔNG BÁO v/v xin báo giá các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế sử dụng cho máy huyết học năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0888877115
Liên hệ