THÔNG BÁO V/V XIN BÁO GIÁ CÁC MẶT HÀNG HÓA CHẤT – VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT KÈM THEO MÁY, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SỬ DỤNG CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2022
 

Trả lời

0888877115
Liên hệ