THÔNG BÁO v/v thẩm định giá mua sắm linh kiện thay thế sửa chữa cho Hệ thống phẫu thuật mắt Phaco Model: Visalis S500

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0888877115
Liên hệ