THÔNG BÁO v/v thẩm định giá mua sắm linh kiện thay thế sửa chữa cho Hệ thống máy chụp mạch máu số hóa xóa nền một bình điện (DSA) Model: Artis Zee Celling (Lần 2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0888877115
Liên hệ