THÔNG BÁO Số 46/TB-SYT ngày 12/6/2024 của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng về việc công bố Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành

0888877115
Liên hệ