THÔNG BÁO Số 212/TB-BVĐK ngày 9/7/2024 v/v xin báo giá để làm cơ sở lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp in ấn chỉ phục vụ chuyên môn y tế cho Bệnh viện Đa khoa năm 2025

0888877115
Liên hệ