THÔNG BÁO Số 211/TB-BVĐK ngày 09/7/2024 v/v xin báo giá để làm cơ sở lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp giấy A4, A5 cho Bệnh viện Đa khoa năm 2025

0888877115
Liên hệ