THÔNG BÁO Số 207/TB-BVĐK ngày 02/7/2024 về việc xin báo giá đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa thay thế linh kiện cho trang thiết bị y tế tại Bệnh viện

0888877115
Liên hệ