THÔNG BÁO Số 194/TB-BVĐK ngày 25/6/2024 v/v xin báo giá đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự toán di dời; sửa chữa, thay thế linh kiện thiết bị y tế của Bệnh viện năm 2024

0888877115
Liên hệ