THÔNG BÁO Số 193/TB-BVĐK ngày 25/6/2024 v/v xin báo giá đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT cho các gói thầu thuộc dự toán di dời, sửa chữa, thay thế linh kiện thiết bị y tế của Bệnh viện năm 2024

0888877115
Liên hệ