THÔNG BÁO Số 183/TB-BVĐK ngày 17/6/2024 về việc xin báo giá đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá mua sắm linh kiện thay thế, sửa chữa Hệ thống CT scanner của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng (lần 2)

0888877115
Liên hệ