THÔNG BÁO Số 178/TB-BVĐK ngày 12/6/2024 về việc xin báo giá đơn vị cung cấp dịch vụ thuê Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ tự động lắp đặt tại Khoa Hóa Sinh – Vi Sinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng

0888877115
Liên hệ