THÔNG BÁO Số 02/TB-HĐXTH ngày 12/6/2024 Kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung, địa điểm xét thăng hạng và việc thu phí dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức năm 2024

0888877115
Liên hệ