THÔNG BÁO Kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển, không trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức Bệnh viện

0888877115
Liên hệ