TẬP HUẤN NÂNG CAO KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ

Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh luôn là sự quan tâm hàng đầu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng trong nhiều năm qua. Chính vì thế, ngày 15/11/2022, Bệnh viện đã tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng năm 2022”. Tham dự lớp tập huấn có BSCKII. Trần Thị Bích Hằng – Nguyên Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; BSCKII. Đặng Minh Hiền – Giám đốc Bệnh viện; BSCKI. Thạch Khuôn – Phó Giám đốc Bệnh viện; BSCKII. Lâm Ngọc Phước – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Bệnh viện cùng đại diện các khoa, phòng, các đoàn thể của Bệnh viện.

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'T NAM QUANG VINH MUÔN sở Y TẾ sỐc TRĂNG ỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TẬP HUẤN 0 TIẾP ỨNG XỬ CHO NHÂN VIÊN YTẾ Trắng, ngày 15 tháng 11 năm 2022'

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'NG TỈNH SẢN VIỆT NAM QUANG YINH MUÔN $ sở Y TẾ SÓCT BỆNH VIỆN ĐA TẬP H KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG Sóc Trăng, ngày 15 th LZ 201Rg121'

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được BSCKII. Trần Thị Bích Hằng – Nguyên Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam chia sẻ các nội dung về kỹ năng giao tiếp ứng xử cho cán bộ chủ chốt và nhân viên y tế tại Bệnh viện với mục đích rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong các tình huống đặc biệt nhạy cảm thường xảy ra tại Bệnh viện; Thông qua việc triển khai thực hiện tốt Quy tắc ứng xử nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thái độ, tác phong, lề lối làm việc, hành vi ứng xử văn hóa của nhân viên y tế trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Bệnh viện và xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG

Trả lời

0888877115
Liên hệ