Quyết định Số 669/QĐ-BVĐK, ngày 20 tháng 7 năm 2022 về việc hủy kết quả trúng tuyển đối với 07 trường hợp sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo của Đơn vị.

Trả lời

0888877115
Liên hệ