Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành bệnh viện

     Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Sóc Trăng được xây cất năm 1888 do Dòng nữ tu sĩ “Thiên Hựu Portieuss” xây dựng với mục đích phước thiện. Lúc bấy giờ tại Tỉnh Ba Xuyên (Sóc Trăng) không có cơ sở y tế nào khác, nên chính quyền địa phương thỏa thuận với Dòng “Thiên Hựu” dùng cơ sở này làm Bệnh Viện của Tỉnh. Hằng năm chính quyền phải đài thọ một số tiền vào việc điều hành của Bệnh Viện, việc quản lý, điều hành do Dòng nữ tu sĩ đảm nhiệm dưới quyền Giám đốc của một Bác sĩ và nhiều cộng sự viên chuyên môn khác.

Năm 1941 mới có một hợp đồng được ký kết giữa vị Tỉnh Trưởng Sóc Trăng, ông Senfancin Mai-Lard và bà Rosabic Bouvin (Mẹ bề trên Dòng Thiên Hựu) hợp đồng có hiệu lực 05 năm và đương nhiên được tái lập với một vài sửa đổi về tài chính, ấn định phần chi phí mà mỗi bên phải đài thọ để đáp ứng nhu cầu phát triển của Bệnh viện.

Năm 1958 bà Bruno (Mẹ bề trên Dòng nữ tu sĩ Thiên Hựu) ngõ ý nhường Bệnh Viện lại cho chính phủ, lý do: Nhà Dòng không đủ khả năng quản trị, nhất là về tài chính và việc tu bổ cơ sở đã cũ sau 70 năm xây cất. Chính quyền nhận thấy ý kiến này hợp lý, đồng thời với uy tín quốc gia trên phương diện xã hội và chính trị, do đó thủ tục chuyển nhượng được tiến hành và đến cuối năm 1960 Bệnh Viện được chính quyền tiếp nhận với giá trị 6.000.000 (Sáu triệu) đồng Việt Nam lúc bấy giờ. Từ đó Bệnh viện được đổi tên là Bệnh viện Phan Bội Châu, ngày 06/07/1970 đổi tên là Bệnh viện Khánh Hưng (danh số 4204). Nhiều phòng trại được sửa chữa và tôn tạo, các hoạt động chuyên môn và hành chánh được cải tiến và đã trở thành Bệnh Viện hạng nhất. Nhiều nữ tu sĩ trước đây phục vụ tại Bệnh Viện cũng được lưu dụng và tùy khả năng phụ trách các hoạt động chuyên môn và vệ sinh trong Bệnh viện.

Năm 1973 Bệnh Viện có 332 giường và 210 giường trại phong, tổng số là 542 giường. Các phòng trại được sửa chữa khang trang và có đủ tiện nghi cần thiết, đáp ứng nhu cầu phục vụ bệnh nhân cho một tỉnh có hơn 400.000 dân và nhiều bệnh nhân từ các tỉnh lân cận chuyển đến.

Từ năm 1945 đến nay, Bệnh Viện đặt dưới quyền lãnh đạo của các bác sỹ:

1. Bs. Lâm Lễ Trí                              1945-1946

2. Bs Trần Văn Mảnh                        1946-1947

3. Bs Nguyễn Văn Giai                     1947-1959

4. Bs Lâm Ngọc Bảy                          1959-1960

5. Bs Lê Văn Khoa                             1960-1961

6. Bs Lê Kỳ Văn                                 1961-1969

7. Bs Nguyễn Huỳnh Diệu                    1970-04/1975

8. Bs Trần Hai                                    05/1975-01/1976

 9. Bs Dương Sĩ Hùng                           04/1976-07/1977

10. Bs Trần Nghĩa Dũng                      08/1977-12/1994

11. Bs Tiền Văn Liếu                           01/1995-05/2001

 12. Bs Kiều Hữu Nghĩa                        06/2001- 12/2005

 13. Bs Nguyễn Thanh Hoàng               01/2006-10/2011

14. Bs Nguyễn Hoàng Các                   11/2011- 2016

15. Bs Nguyễn Thị Lạc                         Đương nhiệm

 Cơ sở vật chất và bộ máy tổ chức từng giai đoạn:

* Khu vực Bệnh Viện có diện tích chung là 14.000m2nằm cạnh Nhà thờ Thiên chúa giáo Sóc Trăng.

Về tổ chức bộ máy:

* Tháng 05/1975: Tên Bệnh Viện “Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Sóc Trăng”

+ Giường bệnh: 342 giường + 210 giường (trại phong) = 552 giường

+ Nhân Viên: 201 người

– Khối lâm sàng:

1. Phòng ngoại chẩn

2. Phòng Cấp Cứu                  3 giường

3. Trại sanh                           62 giường

4. Trại nhi đồng                      39 giường

5. Trại nữ                               79 giường

6. Trại Nam                           100 giường

7. Phòng mổ, Hồi sinh             4 giường

8. Khu hậu phẫu                    20 giường

9. Trại lao                              28 giường

10.Trại Phong (nằm riêng) 210 giường

– Khối cận lâm sàng

1. Phòng thí nghiệm + Ngân hàng máu

2. Phòng Xquang

3. Nhà thuốc (Dược)

4. Phòng nha khoa

– Khối quản lý, Phục vụ

1. Phòng giám đốc

2. Phòng y vụ

3. Phòng hành chánh – Quản trị

* Tháng 04/1976: Đổi tên “Bệnh viện Đa khoa khu vực Sóc Trăng, Tỉnh Hậu Giang”

+ Giường bệnh: 400 giường, thực kê 424. Giao trại phong cho Sở Y Tế Hậu Giang quản lý.

+ Nhân Viên: 282 người

– Khối lâm sàng:

1. Phòng khám bệnh

2. Phòng cấp cứu                  06 giường

3. Khoa Nội A, B, C               153 giường

4. Khoa Ngoại                       74 giường

5. Khoa sản và dưỡng nhi       80 giường

6. Khoa nhi                            57 giường

7. Khoa lao                            50 giường

8. Phòng mổ, Hồi sức           04 giường

– Khối cận lâm sàng:

1. Phòng xét nghiệm, Ngân hàng máu

2. Phòng Xquang

3. Khoa Dược

– Khối quản lý, phục vụ

1. Phòng y vụ

2. Phòng HCQT, Kế toán

3. Phòng TCCB

Ngoài ra còn có các tổ phục vụ như: Tổ cấp dưỡng, tổ nhà giặt, tổ bảo trì, công xa, tổ lao động, mộc, hồ, tổ bảo vệ  v.v…

* Tháng 04/1992: Tỉnh Sóc Trăng được tái lập.

– Tên Bệnh Viện: “Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Sóc Trăng” theo Quyết định số: 143/QĐ.UBT.92 ngày 26 tháng 5 năm 1992 của Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Sóc Trăng về việc chuyển tư cách quản lý và đổi tên Bệnh Viện Đa Khoa khu vực Sóc Trăng.

– Chỉ tiêu giường bệnh là 400 giường

– Bệnh viện có: 20 Khoa phòng, gồm: 4 Phòng nghiệp vụ; 13 Khoa lâm sàng và 3 Khoa cận lâm sàng.

* Số CB CNV có tại thời điểm tháng 04/1992 là: 358 người

– Bác sỹ                      : 56                             – DS Đại học              : 07

– Y sỹ                          : 24                             – DS Trung học          : 11

– KTV ĐDTH                 : 50                             – Dược tá                  : 11

– HSTH                        : 05                             – Xét nghiệm viên      : 04

– ĐD sơ học                 : 81                             – Hộ lý                      : 33

– Đại học khác             : Không                       – Trung học                : 08

– Nhân viên khác         : 68

* Cơ cấu nhân lực hiện nay:

– Cán bộ Đại học: 208 người, trong đó: 138 bác sỹ (86 sau đại học); 12 dược sỹ (04 sau đại học); 26 cử nhân điều dưỡng; 24 kỹ thuật viên và 08 cử nhân khác (tin học, kế toán).

– Cán bộ trung học: 518 người, trong đó: 328 điều dưỡng; 46 dược sỹ; 59 nữ hộ sinh; 45 kỹ thuật viên và 40 cán bộ trung học khác (tin học, kế toán .v.v.).

– Cán bộ sơ học và nhân viên phục vụ khác: 63 người.

Trả lời

0888877115
Liên hệ