KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2019

Ngày 11/12/2019, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế do Bác sĩ Trần Thành Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện theo Kế hoạch số 1205/KH-BYT ngày 23/10/2019 của Bộ Y tế về Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, công khai tài chính, chất lượng bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh năm 2019.

Đoàn đã kiểm tra, chấm điểm dựa trên 83 tiêu chí của Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế ban hành và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 1205/KH-BYT, trong đó có các tiêu chí như: Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế; xây dựng cơ cở y tế xanh – sạch – đẹp và giảm thiểu chất thải nhựa; công khai tài chính, minh bạch giá dịch vụ; xây dựng quy chế thi đua, khen thưởng, quy chế xử lý vi phạm; công tác theo dõi, đánh giá, thống kê, báo cáo; sáng kiến, cách làm hay, tấm gương điển hình tiên tiến.

Qua 02 ngày kiểm tra, Đoàn đã đánh giá cao những nỗ lực của bệnh viện trong thời gian qua và đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, có giải pháp can thiệp để cải thiện, nâng cao chất lượng bệnh viện theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của bệnh viện trong thời gian tới.

Kết quả kiểm tra, điểm trung bình của các tiêu chí đạt được như sau:

Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

1. Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 78/83 tiêu chí.

2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 94%.

3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 304 (Có hệ số 332).

4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.91.

Tổ CTXH – Phòng KHTH&QLCL

Phạm Đình Khá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0888877115
Liên hệ