ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NHIỆM KỲ 2020 – 2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày 19/5/2020, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ có 13 chi bộ trực thuộc, 204 đảng viên. Cấp ủy thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, lập trường chính trị cho đảng viên và quần chúng. Hàng năm trên cơ sở nội dung gợi ý chuyên đề của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế, cấp ủy xác định công việc cụ thể thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đảng bộ được Đảng ủy Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đánh giá, xếp loại 4 năm “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và năm 2018 xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy và các chi bộ tổ chức 84 chuyên đề bằng việc làm cụ thể phù hợp với tình hình nhiệm vụ cơ quan, đơn vị; xem xét cử 9 đồng chí học lớp cao cấp lý luận chính trị, 19 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị; kết nạp 88 đảng viên. Đảng ủy, UBKT tiến hành kiểm tra, giám sát định kỳ theo kế hoạch. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Đảng ủy bệnh viện lãnh đạo, chỉ đạo đột phá trong việc đưa vào sử dụng cơ sở mới khang trang; trang bị các trang thiết bị y tế kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, điều trị đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, quan tâm công tác nghiên cứu khoa học. Đưa đi đào tạo nghiên cứu sinh 2 bác sĩ, chuyên khoa II 24 bác sĩ, chuyên khoa I 9 bác sĩ; thực hiện đề án 1816 của Bộ Y tế cho tuyến huyện. Đảng ủy quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của các tổ chức đoàn thể quy định.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; triển khai, quán triệt đầy đủ, sâu rộng đến đảng viên, quần chúng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm cụ thể hóa hành động phù hợp với thực tế tại cơ quan, đơn vị; cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng đảng bộ giữ vững danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; lãnh đạo tổ chức đoàn thể hoạt động theo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; thực hiện tốt Quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý thu chi tài chính đơn vị theo đúng quy định.

Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Tại Đại hội các đại biểu có nhiều ý kiến thảo luận: công tác phát triển đảng mới; Đảng ủy tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của các tổ chức đoàn thể quy định; hoạt động của UBKT Đảng ủy bệnh viện; phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Lạc – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy, bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên gồm 10 đồng chí, bầu UBKT 5 đồng chí, đồng chí Thạch Khuôn – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh được bầu làm Chủ nhiệm UBKT.

          KGT và  Tổ Công tác Xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng

Trả lời

0888877115
Liên hệ