BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG ĐƯỢC THỐNG NHẤT CHO THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Sáng ngày 29/3, Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tư vấn thẩm định hồ sơ giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Ứng dụng bóng phủ thuốc thế hệ mới tẩm sirolimus trong điều trị tái hẹp trong stent, tổn thương mạch máu nhỏ và sang thương chia đôi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2024 – 2026”. Đề tài do TS. BS. Trương Tú Trạch – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài có thời gian thực hiện 36 tháng; nghiên cứu bệnh nhân sau chụp mạch vành có sang thương là tái hẹp trong stent, tổn thương chia đôi, tổn thương mạch máu nhỏ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng có chỉ định can thiệp.
Đây là đề tài có tính ứng dụng lâm sàng cao; hạn chế chi phí điều trị cho bệnh nhân. Đề tài sẽ góp phần đánh giá hiệu quả của bóng phủ thuốc thế hệ mới tẩm sirolimus bằng cách xác định khác biệt đường kính lòng mạch tối thiểu trước và ngay sau can thiệp bằng bóng tẩm sirolimus; xác định mất lòng muộn sau 12 tháng; xác định tỷ lệ tái thông mạch trong 12 tháng sau can thiệp bóng phủ thuốc sirolimus; xác định các biến cố tim mạch chính.
Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh thống nhất giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng chủ trì, Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Tú Trạch làm chủ nhiệm đề tài “Ứng dụng bóng phủ thuốc thế hệ mới tẩm sirolimus trong điều trị tái hẹp trong stent, tổn thương mạch máu nhỏ và sang thương chia đôi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2024 – 2026”. Hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài cần bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung nghiên cứu, mục tiêu của đề tài… hoàn chỉnh hồ sơ đề tài gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng trong thời gian sớm nhất.
Các báo đã đưa tin sự kiện trên:
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG
0888877115
Liên hệ