THÔNG BÁO V/V THẨM ĐỊNH GIÁ MUA SẮM BÓNG PHÁT TIA CHO HỆ THỐNG CT SCANNER 16 LÁT SOMATOM SCOPE
 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0888877115
Liên hệ