I. Giới thiệu chung

Phòng Trang thiết bị y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực của Ban Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác Trang thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

II. Chức năng, nhiệm vụ

– Quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế trong toàn bệnh viện.

– Tổ chức và thực hiện lập hồ sơ, lí lịch cho tất cả các loại máy. Xây dựng các quy trình về mua sắm, tiếp nhận, quản lý, bảo trì, sửa chữa, thanh lý và bảo quản bảo dưỡng an toàn sử dụng máy.

– Tổ chức thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị y tế theo định kỳ và theo yêu cầu của các khoa, phòng.

– Tổ chức và thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản máy móc thiết bị y tế. Khi kiểm tra phải ghi nhận xét và kí tên vào quản lý máy.

– Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế trong bệnh viện, báo cáo Giám đốc.

– Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

– Lập thủ tục đăng ký kiểm định, hiệu chuẩn, cấp phép cho các thiết bị y tế như: máy X- quang chẩn đoán, máy CT Scanner, các thiết bị đo trong y tế thuộc phương tiên đo nhóm 2 như máy đo điện tim, máy huyết áp kế, hiệu chuẩn các thiết bị xét nghiệm đang sử dụng tại Bệnh viện.

III. Tổ chức nhân sự

– Nhân sự của Phòng Trang thiết bị y tế gồm: 01 trưởng phòng và 01 phó trưởng phòng và 06 nhân viên.

– Các nhân viên được phân thành 2 nhóm: phụ trách Quản lý, Vận hành, Hướng dẫn sử dụng, Bảo trì, Sửa chữa, Di dời, Lắp đặt, Kiểm kê, Giám sát bảo trì – sửa chữa thiết bị y tế.

Sơ đồ tổ chức phòng Trang thiết bị y tế

IV. Hoạt động của phòng TTBYT

Khắc phục lỗi hệ thống chuyển mẫu
Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VIII năm 2012-2013
Giải III: Cải tiến máy tạo oxy thành máy phun khí dung
Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX năm 2014-2015
Giải III: Cải tiến đèn chiếu vàng da trẻ sơ sinh từ bóng đèn huỳnh quang sang đèn Led Luxeon III Star.

V. Định hướng phát triển

– Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trang thiết bị y tế.

– Sáng kiến cải tiến trong nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

– Hoàn thành thật tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

– Xử lý các sự cố, hư hỏng trong thời gian ngắn nhất có thể.

– Tìm hiểu, trau dồi và học hỏi nâng cao kiến thức cũng như tay nghề trong quá trình làm việc.

– Tham gia các lớp tập huấn để trao đổi về kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn.

– Xây dựng đội ngũ đoàn kết, vững mạnh, giỏi tay nghề và chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu về mua sắm, quản lý, bảo trì thiết bị y tế của bệnh viện, đồng thời tham mưu với Ban lãnh đạo bệnh viện về định hướng phát triển của bệnh viện phù hợp với trình độ phát triển Khoa học kỹ thuật và quản lý.