I. Giới thiệu:

– Địa chỉ: Tầng 3 – Khu Hành chính, tòa nhà A.
– Điện thoại: 0299.3823096.          Email:  [email protected]

II. Tổ chức nhân sự:

Phòng Tài chính – Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng gồm 28 thành viên.

Trong đó: 18 đại học, 02 cao đẳng, 06 trung cấp, 02 sơ cấp. Được chia thành 03 tổ công tác như sau:

  1. Tổ kế toán quản lý hành chính bao gồm các bộ phận: Kế toán thanh toán, kiểm soát nội bộ, theo dõi hạch toán thu chi, kế toán tài sản và thủ quỹ.
  2. Tổ thanh toán BHYT nội – ngoại trú.
  3. Tổ thu viện phí.

III. Chức năng, nhiệm vụ:

– Phòng Tài chính kế toán là phòng chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc mà trực tiếp là bác sĩ Giám đốc bệnh viện.

– Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính bệnh viện, xây dựng các định mức, tiêu chuẩn chi tiêu cho hoạt động bệnh viện.

– Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tài chính – kế toán.

– Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

– Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

– Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

– Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

– Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

– Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

– Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

III. Các bộ phận trực thuộc Phòng:

      A.Lãnh đạo:

Trưởng phòng: CN. Thái Tín Thục – Đại học kế toán

Quản lý, điều hành toàn diện tất cả các hoạt động tài chính của Bệnh viện, cụ thể như sau:

– Tham gia xây dựng  Quy chế Chi tiêu Nội bộ của Bệnh viện.

– Lập dự toán thu – chi tất cả các nguồn kinh phí để trình cấp trên phê duyệt hàng năm.

– Duyệt chứng từ thu, chi hoạt động thường xuyên phát sinh hàng ngày.

– Tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết về công tác tài chính của đơn vị.

– Ngoài ra còn thực hiện các công việc phát sinh khác do Ban Giám đốc phân công.

       B. Các Thành viên:

Căn cứ vào mô tả công việc, Phòng Tài chính – Kế toán phân công công việc cho từng cá nhân cụ thể như sau:

  1. Bộ phận kế toán quản lý hành chính:

           a, Kế toán tổng hợp: Võ Bích Ngọc, Hà Nguyễn Như Ý.

           b, Kế toán tiền lương, BHXH: Võ Thị Bích Tuyền.

           c, Kế toán thu, chi nguồn NSNN cấp, nguồn Thu khác, thu chi tiền mặt nguồn VP: Hồ Thị Mỹ Liên.

           d, Kế toán Thu nhập tăng thêm, thuế; thu, chi nguồn Đấu thầu, Ký quỹ, nộp phạt; thu chi nguồn dịch vụ: Nguyễn Thị Diệu Hà, Lê Thị Phương Thảo.

           e, Kế toán tổng hợp CP KCB thu phí, thất thu; quản lý tài sản cố định, công cụ – dụng cụ; chương trình, dự án, tài trợ hỗ trợ người nghèo: Phạm Văn Ngoan.

           f, Kế toán thu, chi tiền gửi nguồn viện phí: Huỳnh Thị Cẩm Tú.

          g, Kế toán kiểm soát biên lai, hóa đơn, phiếu thu tiền: Trần Bích Ngân.

          h, Kế toán quản lý Dược: Võ Thị Thu Sương.

          i, Kế toán nhà thuốc: Nguyễn Ngọc Muôn.

          j, Thủ quỹ: Trần Thị Thu Hà.

2. Tổ thanh  toán BHYT nội – ngoại trú.

         a, Bộ phận thu viện phí nội trú: Trần Thùy Trinh, Phan Thị Kim Hảnh, Nguyễn Thị Thu Bình, Phạm Thị Ngọc Giàu.

         b, Kế toán thu viện phí ngoại trú BHYT: Nguyễn Thị Dung.

     3. Bộ phận kế toán viện phí: Gồm 10 thành viên:

– Lý Minh

– Lý Thị Phương Loan

– Nguyễn Giang Kiều

– Trần Thị Thúy Liễu

– Trần Thị Bích Liên

– Nguyễn Thị Bích Thủy

– Cao Hồng Khánh

– Đái Huệ Mẫn

– Đỗ Thị Ngọc Nhung

– Bùi Thị Bé Phước

        Kế toán trực thu viện phí (24/24 giờ). Bộ phận này được xoay vòng luân phiên theo ca trực thực hiện các công tác thu viện phí nội – ngoại trú, thu BHYT và nhập dữ liệu các chứng từ thanh toán BHYT ngoại trú – nội trú theo quy định.

V. Hướng phát triển của phòng trong giai đoạn tới:  

          1, Hoạt động:

– Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính.

– Đáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu thường xuyên cũng như đột xuất của Bệnh viện đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức được hưởng, chấp hành nghiêm chỉnh Luật ngân sách, Luật kế toán, Luật thống kê, Luật phòng chống tham nhũng và nguyên tắc tài chính được ban hành.

– Cán bộ phòng không ngừng học hỏi về chuyên môn nghiệp vụ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

– Xây dựng mục tiêu, nội dung hoạt động của mỗi bộ phận mang tính chuyên nghiệp, chuyên sâu và hiện đại.

– Thực hiện thu chi theo đúng chế độ, định mức tài chính, hợp lý và có hiệu quả và cải tiến qui trình quản lý thu viện phí tiến tới thực hiện quản lý qua mạng vi tính với phương châm:

+Thu đúng, thu đủ, chống thất thu.

+Tạo điều kiện thuận tiện cho bệnh nhân khi vào nhập viện cũng như khi ra viện.

          2, Đào tạo trong những năm tới:

+ Trình độ Cao học: 01

+ Trình độ Đại học:  02

        VI. Một số hình ảnh hoạt động: