1. Tên đơn vị:  PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
  2. Số điện thoại: 0299.3825623      Email: [email protected]
  3. Năm thành lập: 1993
  4. Lãnh đạo hiện nay:
Trưởng phòng: Ths. Lê Thanh Mộng
Phó trưởng phòng: CNĐD. Lưu Mỹ Ngọc Phương

5. Sơ đồ tổ chức phòng Điều dưỡng:

  6. Các bộ phận:

7. Tình hình nhân sự:

          – Tổng số nhân sự gồm: 04 người.

          – Thạc sỹ:                       01

          – Cử nhân Điều dưỡng:  03

8. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Điều dưỡng

          – Lập kế hoạch công tác chăm sóc Điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

          – Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

          – Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện và từng chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

          – Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng viên, Y sĩ, Kỹ thuật viên thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

          –  Phối hợp với các Khoa/phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động Điều dưỡng, Y sĩ, Kỹ thuật viên và hộ lý.

          – Lập kế hoạch đào tạo và thực hiện đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho Điều dưỡng viên, Y sĩ, Kỹ thuật viên và kiểm tra thi tay nghề theo tiêu chí chất lượng bệnh viện.

– Lập kế hoạch sinh hoạt khoa học định kỳ chuyên đề điều dưỡng và tổ chức thực hiện chuyên đề mời các khoa báo cáo và trình bày và chia sẽ kinh nghiệm của từng chuyên khoa để cùng nhau học hỏi. Góp phần nâng cao chất lượng bệnh viện, hướng đến sự hài lòng người bệnh.

          – Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

          – Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

          – Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

9. Thành tích nổi bật:

          9.1.  Kết quả hoạt động hàng năm

          – Năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017: Tập thể lao động xuất sắc.

          –  Năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017: Tập thể lao động tiên tiến.

         9.2.  Một số kết quả hoạt động nổi bật khác:

          – Xây dựng quy trình giáo dục sức khỏe dành  cho người bệnh và thân nhân nuôi bệnh.

          – Xây dựng Bảng mô tả công việc cho toàn thể Điều dưỡng, y sĩ, Kỹ thuật viên trong toàn bệnh viện.

          – Xây dựng quy trình giám sát thực hiện các kỹ thuật chuyên môn điều dưỡng áp dụng thống nhất sử dụng trong bệnh viện.

          – Xây dựng quy trình họp điều dưỡng trưởng khoa.

          – Xây dựng quy trình bình phiếu chăm sóc.

        9.3. Công việc cụ thể:

– Cùng với các Điều dưỡng trưởng khoa giám sát công tác chuyên môn, giám sát Điều dưỡng, Y sỹ, Kỹ thuật viên thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật, chăm sóc người bệnh.

          – Hướng tới việc thực hiện Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp, chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh

          – Tập huấn định kỳ hàng năm cho Điều dưỡng, Y sĩ, Kỹ thuật viên các quy trình chuyên môn cũng như cập nhật kiến thức nâng cao tay nghề và tổ chức thi và đánh giá kết quả.

– Tổ chức sinh hoạt khoa học kỹ thuật chuyên đề điều dưỡng định kỳ 2 lần trong quý để nâng cao cũng như cập nhật kiến thức.

          – Khảo sát và đánh giá 10 tiêu chí chất lượng chăm sóc người bệnh và công tác điều dưỡng tại các khoa lâm sàng.

          – Họp điều dưỡng trưởng khoa hàng tuần để nắm được tình hình hoạt động trong tuần của các khoa.

          – Họp Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện mỗi tháng/ lần để lắng nghe ý kiến đóng góp của người bệnh và thân nhân người bệnh. Tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh kịp thời của người bệnh và thân nhân người bệnh.

10. Định hướng phát triển

          – Cải thiện chất lượng chăm sóc nhằm đem lại sự hài lòng cho người bệnh.

          – Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều dưỡng

          – Xây dựng đội ngũ điều dưỡng có kỹ năng giao tiếp tốt và chuyên nghiệp.

          – Phát huy chức năng độc lập và phối hợp của điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh.

          – Phối hợp chặt chẽ phòng Tổ chức cán bộ đảm bảo nguồn nhân lực hợp lý thực hiện có hiệu quả công tác Chăm sóc người bệnh.

          – Tổ chức sắp xếp cho điều dưỡng tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn.

          – Xây dựng hình ảnh người điều dưỡng: có kiến thức, tự tin, có lý tưởng và năng động trong công việc.

          – Đào tạo và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng. Tổ chức sinh hoạt khoa học điều dưỡng thường niên. Tham gia các hội thảo khoa học điều dưỡng tại các bệnh viện tuyến trên và tỉnh lân cận.