Tổ chức nhân sự:

Trưởng khoa: Th. Bs Trương Tú Trạch

Phó khoa: BsCK1 Lâm Kỳ Sanh

Phó Trưởng Khoa: BSCK1 Phạm Cao Trí

Điều dưỡng trưởng khoa: CNĐD Trần Thị Mộng Kiều.

Tổng số cán bộ nhân viên khoa: 31

  • Bác sĩ: 07

+ Nghiên cứu sinh: 01

+ Bác sĩ chính: 01

+ Thạc sĩ: 01

+ BsCK1: 02

+ BS: 02

  • Điều dưỡng: 24

+ Đại học: 03

+ Cao đẳng: 02

+ Trung học: 19

Tổng số giường bệnh: kế hoạch: 85 giường, thực kê: 120 giường

Chức năng:

Khám và điều trị các bệnh lý chuyên khoa tim mạch: bệnh lý suy tim, tăng huyết áp, rối loạn nhịp, bệnh mạch vành, bệnh cơ tim, bệnh màng ngoài tim, bệnh van tim.

Các kỹ thuật đang triển khai:

  • Siêu âm tim, mạch máu, siêu âm tim qua ngã thực quản
  • Holter ECG
  • Holter huyết áp
  • Điện tâm đồ gắng sức
  • Đo ECG
  • Đặt máy tạo nhịp tạm thời, vĩnh viễn
  • Can thiệp cấp cứu và chương trình: nhồi máu cơ tim cấp, bệnh mạch vành mạn, hướng đến can thiệp bệnh lý tim bẩm sinh, bệnh mạch máu ngoại biên.

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên khoa và đề tài chuyên khoa II.

Tham gia công tác chỉ đạo tuyến.

Có nhiều sáng kiến cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.