THÔNG BÁO Số 45/TB-BVĐK ngày 06/3/2024 v/v mời chào giá các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng năm 2024

0888877115
Liên hệ