HỘI CỰU CHIẾN BINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG

Ngày đăng: 29-11-2017 14:13:52

1. Giới thiệu chung:

Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc trăng  gồm các hội viên  nguyên là cán bộ, chiến sĩ tham gia cách mạng trước và sau  30-04- 1975,  tham gia chiến trường Campuchia

- Đại hội Hội Cựu Chiến binh lần I (2009 - 2012), có 28 hội viên, Chủ tịch hội là đồng chí Lê Thành Nhơn

- Đại hội Hội Cựu Chiến binh lần II (2012 – 2015), có 26 hội viên, Chủ tịch hội là đồng chí Trần Thị Tâm

2. Chức năng, nhiệm vụ:

2.1. Chức năng:

Hội Cựu chiến binh Việt Nam có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng, của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ viên chức Nhà nước.

2.2. Nhiệm vụ:

-Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

-Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh.

-Tập hợp, đoàn kết, động viên Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học-kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Tập hợp Quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ, tham gia tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở.

- Tổ chức chăm lo, giúp đỡ Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Cựu chiến binh.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

3/- Nhân lực:

Ngày 15 tháng 02 năm 2012 Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc trăng đã tổ chức đại hội hội CCB cơ sở lần III, đồng thời bầu lại ban chấp hành nhiệm kỳ mới, tham dự đại hội có đ/c Nguyễn Hữu Thuấn - Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện, đ/c Trần Ngọc Phước - Chủ tịch Hội CCB khối các cơ quan, đ/c Trần Đại Lượng – Uỷ viên Ban chấp hành Hội CCB khối các cơ quan. Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ III (2012-2017) được bầu ngày 15/02/2012 gồm 05 đồng chí: 

      1. Trần Thị Tâm                                   Chủ tịch

      2. Trần Minh Tâm                                Phó chủ tịch

      3. Lê Văn Quảng                                  Ủy viên

      4. Phạm Vũ Khiêm                               Ủy viên

      5. Nguyễn Mạnh Dũng                         Ủy viên

Ngày 30 tháng 09 năm 2015 đ/c Trần Thị Tâm nghỉ hưu, đ/c Phạm Vũ Khiêm được bầu làm Chủ tịch Hội CCB BVĐK Sóc trăng cho đến nay.Danh sách hội viên Hội CCB Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Sóc Trăng:

Stt

Họ và tên

Khoa / phòng

Ghi chú

1

Phạm Vũ Khiêm

PT-GMHS

Chủ tịch

2

Lê Hoàng Khải

,,,,,

HV

3

Trương Minh Hùng

,,,,,

,,,,,

4

Phùng Văn Thoàn

P.CĐT&ĐT

,,,,,

5

Trần Minh Tâm

Đội  BV

Phó chủ tịch

6

Nguyễn Văn Thuộc

,,,,,

HV

7

Huỳnh Văn Cường

,,,,,

,,,,

8

Sơn Thái Hùng

,,,,,

,,,,,

9

Trần Thanh Sơn

,,,,,

,,,,,

10

Phan Thanh Dũ

,,,,,

,,,,,

11

Trịnh Thanh Dũng

KSNK

,,,,,

12

Hồ Triệu Thọ

,,,,,

,,,,,

13

Nguyễn Phúc Thịnh

Khám

,,,,,

14

Cô Thanh Vũ

,,,,,

,,,,,

15

Lý Hiếu Nghĩa

,,,,,

,,,,,

16

Dương Thành On

VTYT

,,,,,

17

Lê Văn Quảng

,,,,,

UV

18

Phạm Văn Tuyến

,,,,,

HV

19

Nguyễn Mạnh Dũng

K.Mắt

UV

20

Nguyễn Phú Quốc

K. Nhi

HV

21

Tiêu Trung Sơn

Nội 3

,,,,,

22

Nguyễn Văn Hùng

HCQT

,,,,,

23

Quách Văn Đại

,,,,,

,,,,,

24

Lê Trường Trọng

CTCH

,,,,,

25

Quách Khuốl

,,,,,

,,,,,

 

Đến cuối năm 2016 chia tách BVĐKST với BV Chuyên khoa Sản Nhi nên danh sách hội viên BVĐK ST còn lại 17 hội viên: 

Stt

Họ và tên

Khoa / phòng

Ghi chú

1

Phùng Văn Thoàn

P.CĐT&ĐT

Chủ tịch

2

Huỳnh Văn Cường

HCQT

HV

3

Sơn Thái Hùng

KHTH

HV

4

Trần Thanh Sơn

KSNK

HV

5

Phan Thanh Dũ

HCQT

HV

6

Trịnh Thanh Dũng

KSNK

HV

7

Hồ Triệu Thọ

KSNK

HV

8

Nguyễn Phúc Thịnh

CCTH

HV

9

Cô Thanh Vũ

NGOẠI TQ

Phó Chủ tịch

10

Nguyễn Mạnh Dũng

K.Mắt

UV

11

Tiêu Trung Sơn

Nội 3

HV

12

Nguyễn Văn Hùng

HCQT

HV

13

Quách Văn Đại

HCQT

HV

14

Lê Trường Trọng

CCTH

HV

15

Quách Khuốl

CTCH

HV

16

Phạm Thái Hùng

KHTH

HV

17

Ngô Tấn Tài

PT GMHS

HV

 

4/- Một số hình ảnh hoạt động của hội CCB Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc trăng:

BCH hội CCB nhiệm kỳ 2012-2017

            Cuộc họp HV hội CCB BV                                     Tham dự:  Đảng ủy BV- BCH Hội cấp trên

 

            Kiểm tra phiếu bầu BCH hội                                Liên hoan cuối năm hội CCB – BV ĐKST 

          Tham gia cấp phát thuốc ngoại viện                                        Kết hợp với CĐ- ĐTN tặng quà cho bà mẹ VNAH

    Hành quân về nguồn ngày 27/7/2017                                    Tham dự huấn luyện quân nhân dự bị 2017

                                                                                                     (Nguồn Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Sóc Trăng)                                                               

                                                           

Chia sẻ:


Bài viết liên quan