Giới Thiệu Về Đảng Uỷ

Ngày đăng: 25-06-2018 20:39:35

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG

I- TÌNH HÌNH CHUNG

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Sóc Trăng.

          - Tổng số đảng viên: 165 đồng chí (151 đảng viên chính thức; 14 đảng viên dự bị)

          - Ban Chấp hành gồm có: 13 đồng chí.

          - Ban Thường vụ gồm có: 03 đồng chí.

          - Đảng bộ hiện có 07 chi bộ trực thuộc.

          Nhiệm vụ chính trị: Khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và là Trung tâm kỹ thuật Y tế của tỉnh, được xếp loại bệnh viện hạng II có 700 giường chỉ tiêu (890 giường thực kê).

          - Tổng số cán bộ, viên chức: 717 người (biên chế: 428; hợp đồng: 290).

          - Bệnh viện có 34 khoa, phòng (08 phòng chức năng trực thuộc Ban giám đốc; 08 khoa cận lâm sàng; 18 khoa lâm sàng).

Chia sẻ:


Bài viết liên quan