Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng từng bước đi vào hoạt động tích cực, hiệu quả

Ngày đăng: 22-01-2019 09:16:08

Trong năm 2018, cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng phấn đấu thực hiện và đạt nhiều kết quả trên các mặt hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến thời điểm này đã từng bước đi vào hoạt động tích cực hơn và hiệu quả hơn, đảm bảo các chỉ tiêu đề ra. Đạt được kết quả đó nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy bệnh viện cũng như sự ủng hộ của chính quyền nên các hoạt động của đoàn có tính chuyên nghiệp, quy mô và hiệu quả hơn. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên luôn được quan tâm; các phong trào hành động của đoàn được duy trì.

Công tác bồi dưỡng, quy hoạch, phát triển đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp hàng năm luôn được Ban Chấp hành Chi đoàn quan tâm, đặc biệt là phối hợp với các chi bộ, lãnh đạo các phòng đưa vào quy hoạch và chăm bồi. Trong năm đã ra nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng cho 6 đoàn viên.

Tuy nhiên, công tác tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị để tạo điều kiện cho đoàn tham gia đôi lúc còn chậm, chưa chủ động. Công tác chuyên môn ngày càng nhiều, số lượng bệnh thường xuyên quá tải trong khi các đồng chí trong Ban Chấp hành chưa có kinh nghiệm, kiêm nhiệm, do đó một số hoạt động phong trào Đoàn còn gặp những hạn chế nhất định. Một số ít đoàn viên chưa xác định được vai trò, nhiệm vụ của người đoàn viên, chưa thể hiện tính xung kích, gương mẫu trong các hoạt động của đoàn. Các đoàn viên tham gia hoạt động chủ yếu là ngày ra trực, sức khỏe không được đảm bảo, phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của Đoàn tại đơn vị.

Thời gian qua, phương thức giáo dục của Đoàn cơ sở đã đi vào chiều sâu với nhiều hình thức phong phú, đa dạng về nội dung nên thu hút được nhiều ĐVTN qua nhiều cuộc vận động, sinh hoạt chính trị... giúp ĐVTN có lập trường kiên định, tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có lối sống trong sạch, lành mạnh. Từ đó, hành động thiết thực thể hiện vai trò, trách nhiệm của người ĐVTN trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước. 

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đại hội đoàn các cấp. Trong các buổi làm việc với cấp ủy đảng, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở đánh giá kết quả đoàn viên thực hiện bản cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), trong đó đề cao việc nêu gương của đoàn viên, nhất là đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; theo đó đã triển khai cho đoàn viên đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, công chức hàng năm, kết quả có 100% đoàn viên viết bảng đăng ký và xây dựng “Sổ nhật ký làm theo lời Bác”. Triển khai các giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu niên. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Triển khai các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Qua đó, tổ chức được hàng chục cuộc với hàng trăm lượt ĐVTN tham dự.

Bên cạnh đó, triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Kết quả có rất nhiều ý kiến đề xuất về cải tiến quy trình làm việc, các dụng cụ giúp cho công việc nhanh chóng, hiệu quả hơn. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy thanh niên tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ trong lao động, sản xuất, cuộc sống. Tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Tổ chức các hoạt động tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.

Thường xuyên vận động đoàn viên tăng cường nghiên cứu các tài liệu, tích cực học tập để nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ cho bản thân và công tác. Phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức Hội thi tiếng hát karaoke toàn thể nhân viên bệnh viện; vận động tiền của nhân viên y tế trong bệnh viện cùng các mạnh thường quân đóng góp phát 75 phần quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nằm viện trong dịp Tết Nguyên đán, kết hợp Hội Cựu chiến binh bệnh viện vận động 200 phần quà và 250 lồng đèn trao tặng cho các bé nằm viện nhân dịp Tết Trung thu 2018. Tham gia các hoạt động văn hóa, TDTT do đoàn cấp trên tổ chức.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng thiết thực và hiệu quả, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các phong trào của Đoàn, xác định đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa và ảnh hưởng rộng lớn tới các tầng lớp thanh thiếu niên; nâng cao chất lượng, tính thiết thực của các hoạt động, bảo đảm tính bền vững của các phong trào là trọng tâm; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chất lượng đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng...

Tiếp tục phát huy hơn nữa các mặt mạnh, mặt làm được của Đoàn cơ sở như các phong trào tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, nhi đồng, đồng hành với thanh niên trong nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần… Khắc phục những mặt hạn chế chưa làm được từng bước đưa hoạt động Đoàn cơ sở Bệnh viện đi vào chiều sâu, hoạt động có hiệu quả. Tập trung xây dựng bộ máy Ban Chấp hành Đoàn thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể quyết tâm thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ đề ra.

 

                                                                                                                          KGT

Nguồn: http://baosoctrang.org.vn

Chia sẻ:


Bài viết liên quan